English

(0769) 81620289

( 852 ) 29550638

cf88@21cn.net

PRODUCTS产品中心

首页 > 产品中心  >  连接导线
CF-733670

铲形端子连接导线
三个铲形连接端子,开口阔度为 4 mm 在一端
另一端为一个铲形连接端子,开口阔度为 4 mm

服务热线:(0769) 81620289

[ 返回 ]

详细介绍

铲形端子连接导线

三个铲形连接端子,开口阔度为 4 mm 在一端 

另一端为一个铲形连接端子,开口阔度为 4 mm

标准导线:PVC / 硅胶;1000 mm

额定电压:30V ac. / 60V dc.

额定电流:5A